Espais d'Intervenció Socioeducativa (SIS) - Aula Oberta i/o Centre Obert

Espais d'Intervenció Socioeducativa (SIS) - Aula Oberta i/o Centre Obert

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

Els serveis d’Aula Oberta i/o Centre Obert es basen en la intervenció socioeducativa no residencial fora de l’horari lectiu, que pretén estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i compensar les dificultats socioeducatives dels infants i joves mitjançant el treball grupal o individual, la família, i el treball en xarxa i amb la comunitat.


COM ES TREBALLA?

- Prevenció i atenció de situacions de vulnerabilitat social

- Afavoriment de la socialització i inclusió social dels infants, joves i les seves famílies

- Contribució d’aprenentatges i competències bàsiques

- Acompanyament i orientació familiar en els processos educatius dels fillsPROJECTES QUE GESTIONEM

- Aula Oberta Santa Susanna


A QUI VA DIRIGIT

Ajuntaments