Activitats de dinamització de lleure: Tallers de conversa en anglès

Activitats de dinamització de lleure: Tallers de conversa en anglès

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

L’objectiu del servei és el de potenciar l'ús i el coneixement de la llengua oral anglesa fora de l’horari no lectiu. Es treballarà a través de dinàmiques centrades en els interessos dels infants i joves que hi participin. Gràcies a l'speaking, de forma globalintegrarem la gramàtica, ús of English, entre d'altres. De forma transversal també es treballarà la cooperació, sociabilització, l’expressió oral, la comunicació no verbal, el treball en equip i el respecte.


COM ES TREBALLA?

    -  Aprentatge de l’anglès mitjançant dinàmiques del lleure, role playing, debats, etc.

    -  Ús del joc com a eina principal del procés d'aprenentatge.

    -  Treball de l’expressió oral en anglès a partir de temes d’interès dels infants i joves.

    -  Foment del treball de competències per a la vida.


A QUI VA DIRIGIT

Centres educatius