Escola Esportiva

Escola Esportiva

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

Oferim l’organització i gestió d’una escola esportiva, on treballarem diferents activitats pre-esportives i esports segons els interessos dels infants i escola. Les propostes són adaptables al desenvolupament motriu i cognitiu dels infants dels 5 als 12 anys.


COM ES TREBALLA?

Etapa 5 al 7 anys

          Conèixement dels elements tècnics de l'esport.

          Iniciació en conceptes tàctics de l'esport.

          Aprenentatge de la normativa de l'esport.

          Desenvolupament dels elements tècnics de l'esport de forma global.

          Adquisició d'hàbits i rutines saludables mitjançant l'esport.

          Desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques mitjançant l'esport.

 

Etapa 8 al 10 anys

          Adquisició d'elements tècnics i tàctics de forma simultània.

          Iniciació a la practica de l'esport de forma global.

          Aprenentatge de la normativa mitjançant jocs esportius.

          Perfeccionament els aspectes tècnics de l'esport (passada, tir, etcètera).

          Iniciació de les habilitats tàctiques individuals(desmarcatge, marcatge, paret, ajudes, etcètera) 

          Desenvolupament d'habilitats motrius (genèriques i específiques de l'esport).

          Aprenentatge de la importància de la prevenció de lesions i els estiraments.

 

Etapa Educació mitja de 10 al 12 anys

          Integració de conceptes inicials tàctics en situació reals del joc.

          Perfeccionament de les habilitat tàctiques individuals.

          Enteniment de les diferents situacions tàctiques d'equip.

          Aplicació de situacions tècniques i tàctiques en una mateixa situació real de joc.

          Aprenentatge a jugar en equip i deixar l'etapa egocentrisme de l'esport.

          Millora del treball en equip i les funcions dins del grup de forma cooperativa.

          Acceptació i respecte de la normativa de l'esport.

 


A QUI VA DIRIGIT

Escoles de primària i Ajuntaments