Gestió d'espais joves i Punts d'Informació Juvenil

Gestió d'espais joves i Punts d'Informació Juvenil

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

La finalitat del servei de dinamització d'un espai jove i/o punt d'informació juvenil (PIJ) és la creació d'un punt de trobada i assessorament per als i les joves i les entitats relacionades amb aquest col·lectiu. El que es pretén és oferir un espai de desenvolupament integral dels i les joves, tant des d'una perspectiva individual com col·lectiva, mitjançant la realització d'un ampli ventall d'activitats diferents.
Des de Quiràlia volem convidar als joves a crear el seu propi espai, un espai de dinamització, orientació, esbarjo, aprenentatge, debat... Es tracta d'oferir oportunitats als i les joves que donin respostes coherents i adaptades a les seves necessitats. Aquest projecte es basa en oferir un servei dinàmic i adaptable a les necessitats del col·lectiu jove.

Es prioritzarà la formació integral del col·lectiu adolescent i jove, des d'una vessant educativa i social. Així doncs, s'oferirà un espai d'oci i lleure i assessorament vàlid que permetrà als i les joves de la zona aprofitar diferents oportunitats i teixir el seu propi futur.


COM ES TREBALLA?

La metodologia de treball del servei seguirà les propostes del model d'educació no formal, concretament de l'educació en el lleure. El projecte que presentem contempla les funcions de l'educació en el lleure, i les tradueix en una proposta de treball basada en tres característiques de l'educació en el lleure:

  • Funció educativa: en la mesura que les activitats tenen una intencionalitat pedagògica.
  • Funció axiològica: en la mesura que la transmissió de valors és inherent al fet educatiu.
  • Funció formativa: en la mesura que determinades activitats estimulen l'aprenentatge de tècniques i metodologies.

Per tant, a través de tècniques pròpies de l'educació en el lleure s'intervé amb els joves per treballar aspectes relacionats amb la motivació, la participació, la comunicació, les relacions grupals, la formació, el treball, les actituds, les habilitats i els valors, entre d'altres.

PROJECTES QUE GESTIONEM

  • Servei de Punt d'Informació juvenil (PIJ) El Raig - Ajuntament de Navàs
  • Servei de dinamització de l'espai Jove de Riudellots de la Selva -
  • Ajuntament de Riudellots de la Selva
  • Servei de dinamització de l'espai Jove de Celrà - Ajuntament de Celrà
  • Servei de gestió de l'espai Jove El Ganxo - Sant Hipòlit de Voltregà -
  • Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
  • Dinamització del servei d'espai jove La Nau - Ajuntament de Vilafranca del Penedès

A QUI VA DIRIGIT

Ajuntaments i Consells Comarcals