Tallers d'alfabetització digital

Tallers d'alfabetització digital

DESCRIPCIÓ, QUÈ ES TREBALLA?

 

Els tallers d'alfabetització digital van adreçats a persones adultes que, sense formació prèvia, vulguin aproximar-se, conèixer i formar-se en el món de les noves tecnologies en general i de l'ús i possibilitats de l'ordinador en concret. Així doncs, l’objectiu principal, és l’adquisició de competències digitals bàsiques  susceptibles de millorar l'accés al món laboral, les gestions quotidianes, l'accés a la informació i comunicació, etc.

 


COM ES TREBALLA?

 

- Contribuir a la reducció de la bretxa digital.

- Democratitzar l'accés a les noves tecnologies a través de la formació.

- Dotar d'eines digitals a la ciutadania.

 

 

 

 


PERFIL DEL CONTRACTANT

Ajuntaments